PROGRAMUL USR PENTRU ADMINISTRAREA COMUNEI SOMOVA

OBIECTIVUL PRINCIPAL:
Determinarea tinerilor să rămână în localitate prin crearea condiț iilor de trai, de muncă și de petrecere a timpului liber, asigurarea unui învățământ de calitate pentru copii ș i a serviciilor de sănătate demne de orice ț ară din uniunea europeană.

 1. CONDIȚII DE TRAI DECENTE
  a. Sistem de canalizare, de preluare a apelor uzate și pluviale și epurare prin stații specifice. Conform prevederilor Directivei europene 91/271/EEC, al cărei termen de aplicare era 31 decembrie 2018, toţi locuitorii din aşezările mai mari de 2.000 de locuitori trebuiau să aibă gospodăriile branşate la canalizare. Prin declanşarea infringementului, ţara noastră ar fi obligată la penalităţi zilnice de sute de mii de euro şi riscă şi returnarea fondurilor europene primite pentru construirea sistemelor de canalizare;
  b. Extinderea rețelei de gaze naturale și pentru localitățile comunei Somova. Conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Transgaz, operatorul sistemului național de transport
  al gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor locale de distribuție sunt obligați să racordeze la sistemele respective toate persoanele juridice și fizice care solicită acest lucru și să finanțeze din
  venituri proprii toate lucrările necesare în acest scop.
  c. Asfaltarea tuturor străzilor din cele trei localități, după instalarea canalizării;
  d. Amenajarea de trotuare, umbrite de pomi, și piste pentru biciclete;
  e. O colectare și reciclare a deșeurilor menajere conform normelor europene;
  f. Pentru a combate înzăpezirea drumurilor dintre localități vom înființa perdele forestiere și parazăpezi;
  g. Construcția unei alei pietonale între Liceul Agricol din Municipiul Tulcea și Câșlița;
  h. Plata taxelor şi impozitelor locale la automate de tip ”self-pay”, amplasate în magazinele din toate cele trei sate componente;
  i. O primărie fără hârtii, o primărie aproape de cetățeni – își propune să ofere oamenilor posibilitatea de a obține on-line toate actele de care au nevoie. Hârtia va fi înlocuită, treptat, de administrarea
  electronică a documentelor. Un document original nu înseamnă doar o foaie de hârtie, pe care funcţionarul poate să o pipăie. Un document original este și acel document editat online, care are semnătură electronică;
 2. LOCURI DE MUNCĂ – vor fi create prin atragerea de noi investitori și sprijinirea celor existenți.
  În acest sens vom asigura:
  a. Facilități fiscale pentru investitori;
  b. Utilitățile de care aceștia au nevoie (străzi moderne, apă, electricitate, canalizare, gaze);
  c. Miniporturi turistice necesare investitorilor în turism;
  d. Reabilitarea digului de la fosta cherhana Ivanova și a amenajării hidrotehnice destinată echilibrării nivelului hidrologic din lacurile și canalele din zona administrativă Somova;
  e. Amenajarea unui sistem de transfer al bărcilor peste dig spre și dinspre Dunăre;
  f. Sprijinirea fermierilor locali:
  ■ România are aproape 5 miliarde de euro disponibile în fiecare an prin politica de coeziune și al doilea pilon al politicii agricole comune. Din păcate, banii fie nu sunt folosiți deloc, fie sunt folosiți greșit.
  ■ Pe lângă fondurile de coeziune și dezvoltare rurală, este timpul ca România să beneficieze mai mult de banii europeni din programele sub gestiunea directă a Comisiei Europene. De aceea, candidații Alianței 2020 USR PLUS vor milita pentru introducerea unor cote
  naționale de finanțare în programele de susținere a cercetării și dezvoltării (Horizon Europe), protecția mediului (Life) și fondul de investiții InvestEU;
  ■ Sistem de irigații pentru terenurile arabile aparținătoaere localităților comunei;
  ■ Pietruirea drumurilor agricole ca primă fază până la asfaltare;
 3. ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN PERFORMANT
  a. Susţinem implicarea administraţiei locale în finanţarea învăţământului, mai mult decât în infrastructura pentru educaţie, cum ar fi acordarea unor bonusuri pentru profesorii care optează
  pentru posturi departe de casă, cum ar fi decontarea chiriei, a cheltuielilor de întreținere a locuinței și decontarea transportului;
  b. Dotarea cu tehnică de calcul și materiale didactice moderne;
  c. Internet Wi-Fi, liber, în spațiile comune ale localităților;
  d. Asigurarea transportului gratuit al elevilor;
  e. USR, la nivel național, propune adoptarea de modele și măsuri de la ONG-uri care au avut deja succes în România, mai ales în zone defavorizate, cum ar fi Teach for Romania. Un element atractiv al filozofiei Teach for Romania este oferirea de mentori tuturor profesorilor, așa încât atunci când profesorii se confruntă cu dificultăți, ei să aibă la cine apela pentru sfaturi și suport moral.
  Mentorii sprijină profesorii cu planificarea, implementarea și îmbunătățirea activităților de predare și chiar asistă periodic la clasă.
  f. Astfel, școlile au potențialul de a deveni centre comunitare unde elevii și familiile lor pot primi asistență socială integrată cu rolul de a combate sărăcia și discriminarea.
 4. TIMP LIBER DE CALITATE:
  a. Amenajarea de terenuri de sport și pentru petrecere a timpului liber, multifuncționale;
  b. Încurajarea și sprijinirea înființării și devoltării de cluburi sportive;
  c. Înființarea bibliotecilor sătești;
  d. Evidențierea bogăției locale din punct de vedere:
  ■ cultural, artistic, etnografic, folcloric,
  ■ istoric,
  ■ mediu,
  prin amenajarea de muzee, grupuri artistice, cercuri școlare tematice.
 5. PROTEJAREA MEDIULUI
  a. Somova are pădure, un tezaur viu de neprețuit și care, odată distrus, nu va putea fi înlocuit.
  Pădurea protejează flora si fauna, solul, apa, aerul și clima, totodata ferindu-ne de efectele devastatoare ale precipitatiilor abundente si ale secetei pronuntate. Dar, tot Somova, este și poarta de intrare în Delta Dunării. Fiind atuurile care vor determina dezvoltarea zonei suntem direct răspunzători să conservăm calitatea apei, a solului și a aerului, a naturii ce ne înconjoară și ne va face atractivi pentru investitori;
  b. Ne vom asigura că resursa noastră, cea mai de preț, MEDIUL, va fi protejat;
  Vom asigura administrarea comunei în mod participativ și cu transparență totală, inclusiv prin înregistrarea și transmiterea, în direct, a ședințelor de consiliu local pe platforma online a primăriei.
  Vom moderniza infrastructura și administrația locală cu bani europeni

Proiect initiat de Biroul Local USR Somova, la propunerea membrilor si a cetatenilor din comuna.